Tor Rynning-Torp

Stillingstittel
Seniorrådgiver
Informasjon

Ansvarsområde
Sekretær for UHR-Helse og sosial (hovedansvarlig), internasjonalisering