UHR -bloggen

Representantskapsmøte i Kautokeino og Alta

Gunnvor Guttorm og Mari Sundli Tveit - Klikk for stort bildeGunnvor Guttorm og Mari Sundli Tveit UHR Den 29. og 30. mai ble UHRs representantskapsmøte arrangert i Finnmark. Samisk høgskole i Kautokeino var vertskap for den formelle delen av møtet og middagen, mens seminaret om mobbing og trakassering ble arrangert i Alta.  

Nytt medlem i UHR

Dag Rune Olsen, Gunnar Bovim og Anne Husebekk - Klikk for stort bildeDag Rune Olsen, Gunnar Bovim og Anne Husebekk UHR UHRs årsrapport og regnskap for 2017 ble godkjent og representantskapet var fornøyd med styrets virksomhet og forslag til prioriteringer i budsjettinnspill for 2020. Fjellhaug internasjonale høgskole ble tatt opp som nytt medlem i UHR. Høyskolen tilbyr studier innen teologi, kristendom, religion, livssyn og etikk. 

Videre orienterte Roar Olsen fra UNIT - det nye direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning - om oppgaver og organisering og de kommende forhandlingene med forlagene. Dette vil også være tema på UHRs styremøte den 13. juni.    

Seminar om mobbing og trakassering i UH-sektoren

Statsråd Iselin Nybø holder tale under middagen, smilende publikum - Klikk for stort bildeStatsråd Iselin Nybø holder tale under middagen på UHRs representantskapsmøte UHR Universitetet i Agder og UHRs arbeidsgruppe mot mobbing og trakassering hadde forberedt et seminar på dag 2.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø innledet og deltok på seminaret. Statsråden var tilfreds med at sektoren er tydelig i sin nulltoleranse mot mobbing og trakassering. For å sikre godt arbeids- og læringsmiljø er det nødvendig å videreutvikle kultur, rutiner og system for oppfølging som ansatte og studenter har tillit til. Les hele innlegget til statsrådet på Kunnskapsdepartementets nettside.

Leder av arbeidsgruppen mot mobbing og trakassering i UH-sektoren, Frank Reichert, informerte om arbeidet og videre prosess. Det ble holdt svært inspirerende innlegg av professor Elsa Almås og professor Ingrid Lund, begge fra Universitetet i Agder.

Alle innleggene og representantskapsmøtet ble strømmet, og du kan se videoene på UHRs Facebook-side.

Kontaktpersoner

Hege Bolstad Pettersen
Assisterende generalsekretær
E-post
Mobil 458 66 662