UHR -bloggen

Høyere utdanning og samarbeid med arbeidslivet - tema på UHR-konferansen

Hvordan kan arbeids- og næringsliv bidra til å gjøre høyere utdanning mer relevant, og hvordan kan man styrke samarbeidet mellom sektoren og arbeidslivet? Dette er noen av spørsmålene vi vil stille i parallellsesjonen om høyere utdanning og samarbeid med arbeidslivet på UHR-konferansen 21. november 2018. 

Stortingsmeldingen Kultur for kvalitet i høyere utdanning fremhever betydningen av styrket samarbeid med arbeids- og næringsliv. Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) forvalter et virkemiddelapparat som inneholder økonomiske midler til samarbeidsprosjekter mellom UH-institusjoner og arbeidslivet. Hva skal til for å lykkes og hvordan bidrar virkemidlene til økt samarbeid mellom UH-sektoren og arbeidslivet?

I parallellsesjonen om høyere utdanning og samarbeid med arbeidslivet får vi en kort gjennomgang av eksisterende virkemidler. Vi får høre erfaringer fra Erasmus+-prosjektet Lean 4.0 som ledes fra NTNU, og det blir tid til diskusjon om hvordan samarbeidet mellom UH-sektoren og arbeidslivet kan forbedres.

Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning

Kvalitet i høyere utdanning er et hovedmål og en av opptrappingsplanene i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2019-2028. UHR er opptatt av utdanningskvalitet og er den viktigste nasjonale samhandlingsarenaen for universiteter og høyskoler. Vi er derfor svært fornøyd med at Diku har valgt UHR-konferansen som arena for utdeling av årets utdanningskvalitetspris for høyere utdanning. Minister for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø vil dele ut prisen på én million kroner til et miljø som har utmerket seg i sitt arbeid med utdanningskvalitet. Vi er spente på hvem vinneren er. Vi gleder oss til å høre mer om deres kvalitetsarbeid og håper de vil inspirere andre institusjoner og miljøer.

Kontaktpersoner

Hege Bolstad Pettersen
Assisterende generalsekretær
E-post
Mobil 458 66 662