UHR -bloggen

Åpen vitenskap - et av temaene på UHR-konferansen

Revidert langtidsplan for forskning og høyere utdanning (2019-2028) ble lagt fram mandag denne uken. Regjeringens ambisjon er å legge til rette for økt verdiskaping og nye lønnsomme arbeidsplasser, omstille norsk økonomi og skape et inkluderende arbeidsliv der ingen går ut på dato. Vi skal de neste årene gjennomføre det grønne skiftet, oppfylle Norges klimaforpliktelser og bidra til en mer bærekraftig verden. Universiteter og høyskoler er viktige for å lykkes med å nå disse målene. På UHR-konferansen 2018 samler vi ledere fra universiteter og høyskoler, myndigheter og arbeids- og næringslivets organisasjoner til å diskutere målene og tiltakene i planen. Er målene ambisiøse nok og hvordan når vi dem? 

Åpen vitenskap

UHR-konferansens logo - Klikk for stort bilde

Hvis vi vil at samfunnsutviklingen skal være kunnskapsbasert, må alle ha tilgang til forskningen og dens resultater. Full åpenhet er også viktig for tilliten til forskningen og forskerne. Regjeringen har ment dette lenge, og det samme har Universitets- og høgskolerådet. I dag tjener noen få forlag veldig mye på svært dyre abonnementer på forskningstidsskrifter, og samfunnet, som betaler for forskningen det her er snakk om, har ikke fri tilgang. UHRs styreleder Mari Sundli Tveit har skrevet mer om dette i et innlegg i Aftenposten. Fullversjonen av innlegget kan du lese på UHRs nettsider.

Norges forskningsråd har gjennom Plan S gått sammen med EU, det europeiske forskningsrådet (ERC) og 11 andre forskningsråd i hele Europa om å kreve at alle artikler fra forskningen de finansierer, skal publiseres med åpen tilgang allerede fra 2020. På UHR-konferansen 2018 vil vi diskutere utfordringer knyttet til åpen tilgang og strategier og tiltak for å lykkes med omleggingen til åpen tilgang. Det er også viktig å vurdere om ikke dette bør håndteres innen rammen av en felles nasjonal strategi for åpen vitenskap. Åpen tilgang er som kjent en av flere elementer i åpen vitenskap, som åpen data, åpen evaluering, åpen innovasjon med flere. Kanskje kan det være nyttig å se til UHRs søsterorganisasjon i Finland som har utarbeidet en nasjonal handlingsplan for åpen vitenskap?

Håper vi sees på konferansen 21. november! 

Velkommen! 

Kontaktpersoner

Hege Bolstad Pettersen
Assisterende generalsekretær
E-post
Mobil 458 66 662