Publisert 26.05.2020
Samfunnet oppnår ingenting ved å premiere norske universiteter og høyskoler økonomisk for hvor relevant jobb studentene får når de er ferdigutdannet. Det er nettopp det denne nye, underlige...
Publisert 07.01.2020
Vi snakker ofte og varmt om akademiske kjerneverdier som akademisk frihet og institusjonell autonomi, men begrepene er ikke særlig fremtredende i lovgivningen. Er det håp om at en revidert...
Publisert 12.09.2019
Akkurat nå er 35 000 studenter underveis i en helse- eller sosialfaglig profesjonsutdanning. Samfunnet trenger enda flere. Gode praksisstudier er viktig, men tilgang til praksisfeltet som...
Publisert 22.08.2019
Mobbing og trakassering var og er en prioritert sak for UHR, og det var UHRs styre som satte ned arbeidsgruppen mot mobbing og trakassering, UHRMOT for over et år siden. Gruppen leverte sin...
Publisert 30.04.2019
Universitets- og høgskolerådet deltar i dag på høring om representantforslag om å ivareta norske forskningsmiljøer ved innføringen av Plan S. UHR støtter arbeidet for å gjøre forskningen og...
Publisert 19.11.2018
Åpen publisering av forskning må til hvis vi skal få til en mer kunnskapsbasert samfunnsutvikling og høyere tillit til forskningen. Derfor mener Universitets- og høgskolerådet (UHR) at offentlig...
Publisert 22.10.2018
Hvordan kan arbeids- og næringsliv bidra til å gjøre høyere utdanning mer relevant, og hvordan kan man styrke samarbeidet mellom sektoren og arbeidslivet? Dette er noen av spørsmålene vi vil stille...
Publisert 19.10.2018
Et viktig tema i langtidsplanen er fornyelse av offentlig sektor. Denne sektoren utgjør i underkant av 50 prosent av brutto nasjonalprodukt og sysselsetter en tredjedel av arbeidsstokken...
Publisert 19.10.2018
Hvis vi vil at samfunnsutviklingen skal være kunnskapsbasert og at befolkningen skal ha tillit til forskningen, må den være tilgjengelig for alle.