Akkurat nå er 35 000 studenter underveis i en helse- eller sosialfaglig profesjonsutdanning. Samfunnet trenger enda flere. Gode praksisstudier er viktig, men tilgang til praksisfeltet som...
Mobbing og trakassering var og er en prioritert sak for UHR, og det var UHRs styre som satte ned arbeidsgruppen mot mobbing og trakassering, UHRMOT for over et år siden. Gruppen leverte sin...
Universitets- og høgskolerådet (UHR) deltar i dag på høring om representantforslag om å ivareta norske forskningsmiljøer ved innføringen av Plan S. UHR støtter arbeidet for å gjøre forskningen og...
Åpen publisering av forskning må til hvis vi skal få til en mer kunnskapsbasert samfunnsutvikling og høyere tillit til forskningen. Derfor mener Universitets- og høgskolerådet (UHR) at offentlig...
Hvordan kan arbeids- og næringsliv bidra til å gjøre høyere utdanning mer relevant, og hvordan kan man styrke samarbeidet mellom sektoren og arbeidslivet? Dette er noen av spørsmålene vi vil stille...
Et viktig tema i langtidsplanen er fornyelse av offentlig sektor. Denne sektoren utgjør i underkant av 50 prosent av brutto nasjonalprodukt og sysselsetter en tredjedel av arbeidsstokken...
Revidert langtidsplan for forskning og høyere utdanning (2019-2028) ble lagt fram mandag denne uken. Regjeringens ambisjon er å legge til rette for økt verdiskaping og nye lønnsomme arbeidsplasser...
Hvis vi vil at samfunnsutviklingen skal være kunnskapsbasert og at befolkningen skal ha tillit til forskningen, må den være tilgjengelig for alle.
Gunnvor Guttorm og Mari Sundli Tveit
Den 29. og 30. mai ble UHRs representantskapsmøte arrangert i Finnmark. Samisk høgskole i Kautokeino var vertskap for den formelle delen av møtet og middagen, mens seminaret om mobbing og...