Universitets- og høgskolerådet (UHR) deltar i dag på høring om representantforslag om å ivareta norske forskningsmiljøer ved innføringen av Plan S. UHR støtter arbeidet for å gjøre forskningen og...
Åpen publisering av forskning må til hvis vi skal få til en mer kunnskapsbasert samfunnsutvikling og høyere tillit til forskningen. Derfor mener Universitets- og høgskolerådet (UHR) at offentlig...
Hvordan kan arbeids- og næringsliv bidra til å gjøre høyere utdanning mer relevant, og hvordan kan man styrke samarbeidet mellom sektoren og arbeidslivet? Dette er noen av spørsmålene vi vil stille...
Et viktig tema i langtidsplanen er fornyelse av offentlig sektor. Denne sektoren utgjør i underkant av 50 prosent av brutto nasjonalprodukt og sysselsetter en tredjedel av arbeidsstokken...
Revidert langtidsplan for forskning og høyere utdanning (2019-2028) ble lagt fram mandag denne uken. Regjeringens ambisjon er å legge til rette for økt verdiskaping og nye lønnsomme arbeidsplasser...
Hvis vi vil at samfunnsutviklingen skal være kunnskapsbasert og at befolkningen skal ha tillit til forskningen, må den være tilgjengelig for alle.
Gunnvor Guttorm og Mari Sundli Tveit
Den 29. og 30. mai ble UHRs representantskapsmøte arrangert i Finnmark. Samisk høgskole i Kautokeino var vertskap for den formelle delen av møtet og middagen, mens seminaret om mobbing og...
Illustrasjon en kvinne leser om UHR på et nettbrett
I over to år har Universitets- og høgskolerådet (UHR) arbeidet med omstilling av egen organisasjon for å møte medlemmenes behov og for å reflektere alle endringene som har skjedd i UH-sektoren de...
Fant du det du lette etter?