Vellykket første samling for UHR-Dekanskolen

Generalsekretær på talerstolen foran deltakerne som sitter på gruppebord - Klikk for stort bildeGeneralsekretær Alf Rasmussen åpner UHR-Dekanskolen Universitets- og høgskolerådet I forrige uke ble første samling på UHR-Dekanskolen arrangert. Her var 28 deltakere fra 17 ulike institusjoner samlet for tre intense dager med lederutvikling. Tema for samlingen var blant annet strategisk ledelse, og det ble benyttet studentaktive læringsformer.

Deltakerne var samlet på den første av i alt fire samlinger på ærverdige Losby Gods i Lørenskog. Flere uttrykte at de hadde svært høye forventninger til det tette programmet, og tilbakemeldingene i etterkant har vært positive. De ulike problemstillingene som ble presentert var gjenkjennelige på tvers av institusjoner og fag, og samspillet deltagerne i mellom fungerte godt. 

Viktig program for UHR

Dekanskolen har vært et lederutviklingsprogram under UHR fra 2003. I forbindelse med omorganiseringen av UHR, ble også dette programmet revidert, og dette er første kull i nye UHR-Dekanskolen. Etter å ha konsultert med medlemmene våre, har UHR nå forsøkt å imøtekomme etterspørselen etter et nasjonalt program på tvers av institusjonene. De rekordhøye søkertallene tyder på at vi har lykkes. Gjennom lederutviklingsprogrammet får UHR unik innsikt i hva som skjer på institusjonene, og vi kan kan bruke erfaringene deres i arbeidet vårt - og omvendt.