Viktig informasjon

UHR samler de viktigste nyhetene for sektoren på UHRs nettside om koronasituasjonen 
Siden oppdateres fortløpende.

Utdanningsdirektoratets arbeid med fagfornyelsen

Utdanningsdirektoratet (Udir) er i ferd med å fornye læreplanene for grunn- og videregående opplæring. Første skritt er å komme frem til kjerneelementene i fagene, og Udir inviterer nå til innspillsrunde.

Målet med fagfornyelsen er at fagene skal få mer relevant innhold, tydeligere prioriteringer og at sammenhengen mellom fagene skal bli bedre. Første ledd i arbeidet er å fastsette kjerneelementene i hvert enkelt fag. Kjerneelementene skal sette rammene for innholdet i de nye læreplanene som skal foreligge høsten 2020. 

Innspillsrunden for kjerneelementene i fagene er nå åpen, og fristen for å legge inn forslag er 17. april. For mer informasjon om prosessen, se Udirs nettsider.

Les om UHRs arbeid med fagfornyelsen