Universitetenes og høyskolenes autonomi

Illustrasjon av universitetsbygning med søyler - Klikk for stort bildeAkademisk bygning Shutterstock

Norske universiteter og høyskoler er institusjoner med utvidede fullmakter og institusjonell autonomi. Den institusjonelle autonomien er avgjørende for at universitetene og høyskolene skal fylle sitt samfunnsoppdrag, og den forvaltes godt av institusjonene.

Styrene er institusjonenes øverste myndighet og har i henhold til universitets- og høyskoleloven ansvar for at «den faglige virksomheten holder høy kvalitet og for at institusjonene drives effektivt og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder, og de rammer og mål som gis av overordnet myndighet.» Styrene skal påse at institusjonene tilbyr utdanning, utfører forskning, bidrar til innovasjon og samarbeider med samfunns- og arbeidsliv lokalt og regionalt, slik pålagt av vårt øverste folkevalgte organ: Stortinget.

Nord universitet er inne i en krevende omstilling. Norske universitets- og høyskolerektorer ber derfor om respekt for den oppgaven og det ansvar som universitetsstyret er satt til å forvalte i denne prosessen, og at institusjonenes øverste organ vises den helt nødvendige tillit til å fatte vedtak til beste for studentene, regionen og institusjonen.

 

Mari Sundli Tveit, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Dag Rune Olsen, Universitetet i Bergen

Svein Stølen, Universitetet i Oslo

Anne Husebekk, UiT Norges arktiske universitet

Gunnar Bovim, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Marit Boyesen, Universitetet i Stavanger

Petter Aasen, Universitetet i Sørøst-Norge

Curt Rice, OsloMet - storbyuniversitetet

Arne H. Krumsvik, Høyskolen Kristiania

Ole Gustavsen, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Steinar Kristoffersen, Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk

Johann Roppen, Høgskulen i Volda

Nina Skarpenes, Politihøgskolen

Frank-Ole Thoresen, Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Jørn Mortensen, Kunsthøgskolen i Oslo

Lars Tore Ronglan, Norges idrettshøgskole

Peter Tornquist, Norges musikkhøgskole

Hanne Solheim Hansen, Nord Universitet

Berit Rokne, Høgskulen på Vestlandet

Kathrine Skretting, Høgskolen i Innlandet

Gunvor Guttorm, Samisk høgskole

Frank Reichert, Universitetet i Agder

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, Høgskolen i Østfold

Vidar L. Haanes, MF vitenskapelig høyskole

Inge Jan Henjesand, Handelshøyskolen BI

Øystein Thøgersen, Norges handelshøyskole

Ingunn Moser, VID vitenskapelige høgskole

Ingunn Folkestad Breistein, Ansgar Teologiske Høgskole

Erik Waaler, NLA Høgskolen

Hans-Jørgen Leksen, Dronning Mauds Minne Høgskole

Louise Dedichen, Forsvarets høgskole

Lars Mathisen, Lovisenberg diakonale høgskole