Viktig informasjon

UHR samler de viktigste nyhetene for sektoren på UHRs nettside om koronasituasjonen 
Siden oppdateres fortløpende.

Underdal-utvalget har levert sin rapport

Underdal-utvalget har levert sin rapport til Kunnskapsdepartementet hvor de kommer med forslag om å endre stillingsstrukturen for faglige stillinger ved universiteter og høyskoler.

Oppfølgingen av innstilligen må skje i samarbeid med institusjoner og organisasjoner som berøres av forslagene. I første omgang vil vi derfor sende rapporten fra utvalget på høring til universiteter, høyskoler og tjenestemannsorganisasjonene i sektoren, sier statsråden. 

Les mer på Kunnskapsdepartementets nettsider, her finner du også rapporten fra utvalget.