UHRs termbase inngår i Termportalen

Illustrasjon: Nærbilde av tastatur med en blå knapp der det står "Terminology" på - Klikk for stort bilde Shutterstock Universitets- og høgskolerådets populære språkressurs, UHRs termbase, er nå oppdatert og flyttet til Termportalen som er en del av språksamlingene ved Universitetet i Bergen.

UHRs termbase er en språkressurs for bokmål, nynorsk og engelsk som inneholder studieadministrative termer for universitets- og høgskolesektoren. UHR anbefaler å bruke de foreslåtte termene slik at universitets- og høgskolesektoren får en mest mulig standardisert terminologi både på engelsk og bokmål og nynorsk. Terminologien er utviklet og vedlikeholdes av UHRs termgruppe, som består av representanter fra hele UH-sektoren.

Oppdatert base med nytt søkegrensesnitt

Arbeidet med å lage en termbase med studieadministrative termer ble startet i 2005, og i dag inneholder basen mer enn 6000 termer. UHRs termgruppe har de siste årene jobbet med å redigere og oppdatere termbasen.

UHR har betjent en nasjonal termbase siden 2007. Vi har nå  gleden av å lansere oppdatert termbase i ny drakt.

Basen er ment som en støtte særlig for ansatte i utdanningssektoren. Vi håper at basen kan være et effektivt hjelpemiddel som også kan gi lik terminologiforståelse. Forslagene i basen er nettopp forslag, med vår anbefaling om fornuftig og hensiktsmessig bruk av ord og uttrykk. Språk er dynamisk og i stadig utvikling med nytt som vokser frem. Vi oppdaterer basen i tråd med denne utviklingen av termer som blir meldt inn eller som blir brukt i offentlige utredninger og lignende.

Vi vet at basen er godt brukt på antall treff, i tillegg til pågangen av telefonhenvendelser de få gangene serverne har vært nede, sier Aslaug Margareth Vasshus, leder for UHRs termgruppe.

Det gjenstår fortsatt noe arbeid med basen, så kontakt oss gjerne dersom du oppdager feil eller har forslag til nye termer.

Mer informasjon om termbasen finner du på UHRs nettsider.

UHRs termbase

UHRs termbase er fritt tilgjengelig. Vi anbefaler at ressursen gjøres kjent via hjemmesider og på annen relevant måte, og at eksterne språkleverandører som benyttes, slik som oversettere etc., anbefales å bruke termbasen ved oppdrag.
Opphavsretten ligger hos Universitets- og høgskolerådet.

Kontaktpersoner

Karina Lystad
Rådgiver
E-post
Mobil 992 42 990