UHRs ledelse møtte lederne av UHRs strategiske enheter

For at UHR skal ha best mulig gjennomslagskraft, er det viktig med godt samarbeid og dialog på tvers i organisasjonen. Tirsdag 5. februar møtte styreleder Mari Sundli Tveit og nestleder Inge Jan Henjesand lederne av UHRs strategiske enheter. 

Styreleder ønsker velkommen  På møtet ble utkast til UHRs strategi 2020-2024 og viktige saker for UHR diskutert. Det var gode diskusjoner, og styreleder og nestleder fikk med seg mange gode innspill fra de strategiske enhetene til styrets videre arbeid med strategien. Strategien sendes på høring i mars og skal vedtas på UHRs representantskapsmøte i mai. Det er første gang et slikt møte har blitt arrangert , men det var enighet om at dette bør bli en årlig tradisjon. Presentasjon (PDF, 820 kB) fra møtet.

Inge Jan Henjesand presenterer styrets utkast til strategi Møtedeltakere

 
Fant du det du lette etter?