Viktig informasjon

UHR samler de viktigste nyhetene for sektoren på UHRs nettside om koronasituasjonen 
Siden oppdateres fortløpende.

UHRs arbeidsgruppe mot mobbing og trakassering

Universitets- og høgskolerådets arbeidsgruppe mot mobbing og trakassering er nå etablert. Arbeidsgruppen skal bidra til å samordne UH-institusjonenes innsats for å kartlegge, forebygge og sikre gode systemer for varsling og oppfølging av mobbing og trakassering for ansatte og studenter.

Portrettbilde av Frank Reichert som snakker i en mikrofon - Klikk for stort bildeFrank Reichert, rektor ved Universitetet i Agder Universitets- og høgskolerådet

Initiativet til arbeidsgruppen ble tatt på UHRs representantskapsmøte i november 2017, og gruppen skal ledes av Frank Reichert, rektor ved Universitetet i Agder. Gruppen består av følgende medlemmer: 

  • Frank Reichert (Universitetet i Agder), leder
  • Jørn Mortensen (Kunsthøgskolen i Oslo)
  • Anita Sandberg (styringsgruppen for ARK)
  • Øystein Gullvåg Holter (Kif-komiteen)
  • Ida Austgulen (Norsk studentorganisasjon)
  • Rønnaug Mathiassen Retterås (Likestillings- og diskrimineringsombudet)
  • Mariann Helen Olsen (Forskerforbundet)
  • Elsa Almås (Universitetet i Agder)
  • Morten Kjerstad Larsen (Arbeidstilsynet)
  • Ingunn Ugland (Universitetet i Agder), sekretær

Arbeidsgruppen skal innhente kunnskap fra og legge til rette for erfaringsutveksling for personalledere (HR-direktører) ved UHRs medlemsinstitusjoner. Gruppen skal dra veksler på det pågående arbeidet ved institusjonene. Arbeidsgruppen skal jevnlig rapportere tilbake til UHRs styre.

Se også egen temaside for UHRMOT.