UHRs arbeid med åpen forskning

Organisering og styring av UHRs arbeid med tiltaksplan Åpen forskning

UHRs styre behandlet og godkjente i dag organiseringen av UHRs videre arbeid med åpen forskning, samt mandat og prinsipper for sammensetning av sentrale enheter i prosjektet.

I det vedlagte forslaget er følgende prinsipper lagt til grunn:

  • UHRs tiltaksplan for åpen forskning har som hovedmål å gjøre det lettere for UH-institusjonene og deres forskere å oppnå åpen forskning.
  • For å kunne lykkes med en overgang til åpen forskning skal forskerperspektivet legges til grunn, og at de forskningstunge institusjonene gis en sentral rolle, samtidig som kvaliteten i norsk forskning i en internasjonal målestokk ivaretas.
  • Det tas utgangspunkt i et helhetlig perspektiv på åpen forskning, hvor ulike delene påvirker og påvirkes gjensidig. Organiseringen må derfor gjenspeile dette gjennom et felles rammeverk, og med delprosesser med dedikerte arbeidsgrupper, i samarbeid med relevante interessenter/aktører, på spesifikke tema.
  • Som bidrag til rammeverket organiseres den et overordnet «Nasjonalt forum for åpen forskning» som skal sikre samspill og gjensidig informasjon mellom viktige aktører og interessegrupper i arbeidet med åpen forskning.