UHR-Lærerutdannings konstituerende møte

UHR-Lærerutdanning gjennomførte sitt konstituerende møte på Hamar den 22. mars 2018. Hele 20 av de 21 av UHRs medlemsinstitusjoner som tilbyr lærerutdanning var representert.Gruppebilde av arbeidsutvalget stående foran en vegg - Klikk for stort bilde Universitets- og høgskolerådet  

Følgende arbeidsutvalg ble valgt:

Leder: Prorektor Svenning Bjørke, NLA Høgskolen (2018–2019)
Nestleder: Undervisningsleder Kirsti Lyngvær Engelien, Universitetet i Oslo (2018–2019)
Medlemmer:
Dekan Kjersti Berggraf Jacobsen, Høgskolen i Østfold (2018–2021) 
Dekan Asle Holthe, Høgskulen på Vestlandet (2018–2021)
Dekan Morten Ørbeck, Høgskolen på Innlandet (2018–2021)
Prodekan Lars Aage Rotvold, UiT – Norges arktiske universitet (2018–2021)
Instituttleder Torberg Falch, NTNU (2018–2021)
Student Hedda Eia Vestad, Norsk studentorganisasjon (2018)

Vararepresentanter:
1. vara: Programansvarlig Heidi Haraldsen, Kunsthøgskolen i Oslo (2018–2021)
2. vara: Dekan Seija Risten Somby, Samisk høgskole (2018–2021)