UHR-Kunst, design og arkitektur konstituert

Da er alle UHRs strategiske enheter på plass. UHR-Kunst, design og arkitektur har medlemmer fra 15 av UHRs medlemsinstitusjoner og hadde sitt første møte 6. februar 2019.

Klikk for stort bildeUHR-Kunst, design og arkitektur arbeidsutvalg

Dekan Frode Thorsen, UiB, ble valgt som leder og dekan Eva Falleth, NMBU, er nestleder. Dekan Marit Wergeland-Yates, UiA, rektor Ole Gustavsen, AHO, og student Siri Arnesen, NSO/NTNU, er medlemmer i arbeidsutvalget.

Leder for Senter for fremragende utdanning i musikkutøving (CEMPE) Jon Helge Sætre, Norges musikkhøgskole, presenterte senterets arbeid og organisering, erfaringer og tanker om muligheter, utfordringer og dilemmaer for senteret. 

Klikk for stort bildeCEMPE-leder

Diku vil lyse ut midler til etablering av nye Sentre for fremragende utdanning (SFU) i 2019. Hvert senter kan tildeles fire til åtte millioner kroner årlig over fem år, med mulighet for forlengelse i ytterligere fem år etter en midtveisevaluering.
Søknadsfristen er 29. april 2019. For mer informasjon, se https://diku.no/programmer/sentre-for-fremragende-utdanning-sfu