UHR-konferansen 2019 - hvilken diskusjon vil du delta på?

UHR-konferansens logo - Klikk for stort bildeUHR-konferansen Universitets- og høgskolerådet UHR-konferansen 2019 - samarbeid for et bærekraftig samfunn er det lagt opp til fire parallellsesjoner med dypdykk i følgende temaer: agenda 2030 i utdanningene, bærekraftig fotavtrykk i bygg, education for transformation og innkjøpsmakt. I disse sesjonene presenteres ulike problemstillinger med konkrete eksempler, og det legges opp til spørsmål og diskusjon. 

Hvordan bruke innkjøpsmakt til å kutte klimagassutslipp?

Oslo kommune ble kåret til europeisk miljøhovedstad i 2019, og har mål om å kutte 95 prosent av kommunens klimagassutslipp innen 2030. Fagsjef i klimaetaten, Audun Garberg og rådgiver i utviklings- og kompetanseenheten, Geir Rossebø, kommer for å snakke om blant annet klimastrategi, målsettinger og hvordan man kan bruke innkjøpsmakt for å stille klimavennlige krav til leverandører. Oslo kommune har en offensiv anskaffelsesstrategi, og anskaffelser er et av virkemidlene som brukes for å kutte klimagassutslipp. 

Det er innen mobilitet - både når det gjelder transport i forbindelse med anskaffelser samt bygg og anlegg - vi har oppnådd størst resultater. Vi gleder oss til å vise konferansedeltakerne eksempler på hvordan vi jobber, og at det finnes en stor overføringsverdi til universitets- og høyskolesektoren, sier Geir Rossebø fra Oslo kommune.

Hvordan kan institusjonene ivareta et mer bærekraftig økologisk fotavtrykk i bygg, rehabiliteringsprosjekter og nybygg?

Ole Gustavsen, rektor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), vil fokusere på hvordan vi i fellesskap må samarbeide for akselerere helt nødvendige endringer. I likhet med AHO sitter mange i UH-sektoren på en leid bygningsmasse som ikke er særlig miljøvennlig. Hva gjør vi da? Gustavsen vil trekke frem eksempler på hva man kan gjøre - både når det gjelder bygg og virksomhet. 

Jeg håper deltakerne kan bli inspirert til å tenke gjennom hvilket potensial deres institusjon har i å skulle sette et mindre økologisk avtrykk, og lage en plan for det. Sist, men ikke minst, håper jeg vi kan inspirere institusjonene til å samarbeide om beste praksissier Ole Gustavsen.

Agenda 2030 i utdanningene

Lederen av arbeidsgruppen for utvikling av en plattform for deling av beste praksis for implementering av bærekraft i høyere utdanning, Solve Sæbø, kommer for å gi en smakebit på gruppens arbeid. Både arbeidet til den nasjonale komiteen for agenda 2030 – der Sæbø også er medlem – og utviklingen av delingsplattformen har vakt oppmerksomhet i FN og UNESCO. Den digitale plattformen skal lanseres på Bærekraftskonferansen i Bergen i februar 2020, men deltakerne på UHR-konferansen vil få relevante og gode eksempler på hvordan man kan jobbe med bærekraft i høyere utdanning.

Jeg håper vi kan tydeliggjøre det ansvaret vi har alle har for å jobbe med bærekraft. Det er nok utfordringer til alle, og derfor er det svært viktig at vi samarbeider, sier Solve Sæbø.

Education for transformation: Whose values and visions are shaping the future?

Professor Karen O'Brien fra Universitetet i Oslo skal snakke om "Education for transformation". Denne parallellsesjonen foregår på engelsk. 

The issue of sustainability in higher education largely focuses on how to integrate climate change and sustainable development into the curriculum, while also making the institutions themselves as environmentally-friendly as possible. 

In this session, I will argue that we need to go one step further, says Karen O'Brien. We need to promote an education that helps students to actively engage with the types of societal transformations that are needed to meet multiple and interacting global challenges. If we continue to educate students within the paradigm that created the problem in the first place, we are likely to continue to see fragmented responses that perpetuate unsustainable and inequitable development. Education for transformation involves seeing and engaging with sustainability issues from multiple perspectives, and understanding how to shift systems and cultures at a rate, scale, speed, and depth that is historically unprecedented – and doing this in an ethical, equitable, and sustainable way. The values and visions that we hold right now will influence the future, and developing and empowering a critical and reflexive sense of individual and collective agency in higher education will be essential.

UHR-KONFERANSEN

Se UHR-konferansens egen nettside for mer informasjon

Dato: 26.november 2019

Tid: kl. 10–16.30

Sted: Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo