UHR-konferansen 2018

Universitets- og høgskolerådet arrangerer UHR-konferansen 21. november 2018. Vi vil sette ambisjonene i langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028 inn i en større europeisk kontekst. Vi stiller spørsmålene: Hvordan kan norske universiteter og høyskoler møte ambisjonene i Horisont Europa, Erasmus og langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2019-2028? Hvordan styrke samspillet mellom forskning og høyere utdanning? Hvordan styrke samarbeidet med arbeids- og næringslivet? 

UHR-konferansens logo - Klikk for stort bilde

Etter lunsj blir det parallellsesjoner med følgende tema: høyere utdanning og samarbeid med arbeidslivet, digitalisering - perspektiver fremover for sektoren og open science - do we need a national action plan?

Formålet med UHR-konferansen er å skape en årlig nasjonal arena for å diskutere aktuelle forsknings- og utdanningspolitiske spørsmål. Målgruppen er ledere på universiteter og høyskoler, ledere i kunnskapssektoren, partene i arbeidslivet og myndigheter samt Norsk studentorganisasjon.

Konferansen finner sted i Oslo kongressenter 21. november fra kl. 10.00 til 17.00, og det blir middag på kvelden fra kl. 18.00. Mer informasjon om innledere, program og påmelding finner du på konferansens nettside.

Les også blogginnlegget vårt om UHR-konferansen.