UHR-Humaniora AU møtte lederne for de nasjonale fagorganene

Fredag 15. januar møtte arbeidsutvalget i UHR-Humaniora lederne for de nasjonale fagorganene for gjensidig informasjons- og erfaringsdeling og for å bli bedre kjent.

Klikk for stort bildeJørgen Sejersted leder av UHR-Humaniora presenterte retningslinjer for nasjonale fagorgan

I tillegg deltok leder av UHR-Lærerutdanning, Svenning Bjørke, på møtet og presenterte de viktigste fokusområdene for UHR-Lærerutdanning fremover. UHR-Humaniora er opptatt av en tettere kontakt og dialog med de andre strategiske enhetene i UHR og særlig lærerutdanning for at man bedre kan følge opp forventningene i humaniorameldingen. Vidar Røeggen, seniorrådgiver, UHRs sekretariat og sekretær for UHR-Publisering holdt innlegg om høstens nominasjonsarbeid, nasjonalt publiseringsutvalg for humaniora og arbeidet med Plan S.

Klikk for stort bildeSvenning Bjørke leder av UHR-Lærerutdanning i møte med UHR-Humaniora AU og lederne av de nasjonale fagorganeneKlikk for stort bildePresentasjon av Plan S og åpen tilgang på møte med UHR-Humaniora AU og lederne av nasjonale fagorgan

Her finner du presentasjoner fra møtet

Fant du det du lette etter?