UHR-Biblioteks konstituerende møte

UHR-Bibliotek hadde sitt konstituerende møte i Trondheim 19. mars 2018. Hele 27 av UHRs medlemsinstitusjoner var representert på møtet. 

Universitets- og høgskolerådet  

Følgende arbeidsutvalg ble valgt

Leder: Maria-Carme Torras i Calvo, Universitetet i Bergen
Nestleder: Lars Egeland, OsloMet - Storbyuniversitetet
Rune Brandshaug, NTNU
Hege Underdal, Politihøgskolen
Hilde Trygstad, VID vitenskapelig høgskole 
1 studentrepresentant

Vararepresentanter:
1. vara: Geir Arne Rossvoll, NMBU
2. vara: Kari Fjose, Norges handelshøyskole