UH-institusjonene vil tilby utdanning til arbeidsledige og permitterte

Koronapandemien har ført til store utfordringer for norsk arbeidsliv og arbeidstakere, og som samfunnsbyggende institusjoner vil Norges universiteter og høyskoler bidra for å finne løsninger. Ung kvinne som noterer i en bok. Foran seg har hun en bærbar PC der det står E-learning på skjermen - Klikk for stort bildeIllustrasjon e-læring Shutterstock

Stortinget har bedt om at det settes i gang tiltak som gjør at de som nå er arbeidsledige eller permitterte kan tilegne seg ny kompetanse. Vi er kjent med at regjeringens krisepakke på 150 millioner kroner til dette formålet nå skal fordeles. Regjeringen  har plusset på kompetansepakken slik at den nå er på 190 millioner kr, av disse går 20 millioner til universiteter og høyskoler. I tillegg går 50 millioner til nettbasert opplæring. 

Flere av universitetene og høyskolene er klare til å sette i gang nettbaserte studietilbud allerede etter påske, andre vil opprette tilbud utover våren. I tillegg arbeides det på flere av UH-institusjonene med et eventuelt utvidet tilbud til høsten dersom det bevilges midler til dette.

Universitets- og høgskolerådet vil i april diskutere hvordan vi kan øke satsingen på etter- og videreutdanning både på kort og lang sikt. Er det tilpasninger som må gjøres med opptaksregler, administrative rutiner eller annet, må dette finne sin løsning raskt. I tillegg vil det være viktig med tett og god dialog med arbeidslivet for å konkretisere behovet, sier Dag Rune Olsen, styreleder i UHR.

I denne vanskelige økonomiske situasjonen mener UHR at det i tillegg til strakstiltak også er viktig med ekstra midler til nye studieplasser til høsten for å imøtekomme behovet for de som ønsker å begynne på eller fullføre en grad.