Stortingsmelding om internasjonal studentmobilitet

Regjeringen la i dag frem Meld. St. 7 (2020-2021) En verden av muligheter — Internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning- Andelen studenter som drar på utveksling har ligget stabilt på 16 prosent i lang tid. Regjeringens hårete mål er at halvparten skal dra til utlandet i løpet av utdanningen sin. Da må vi også gjøre det enklere for studentene å ta det valget, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding. 

Skilt med teksten "Study abroad" med himmel i bakgrunnen - Klikk for stort bilde Shutterstock   

UHR er fornøyd med at mange av de innspillene vi leverte til meldingsarbeidet i 2018 er tatt med.

UHR er tilfreds med at det forslås at institusjonene skal få økonomisk uttelling også for kortere opphold mellom 1 og 3 måneder. Dette vil ha spesiell betydning for de profesjonsrettede utdanningene ved våre medlemsinstitusjoner.

Regjeringen ønsker også å vri studiestøtten for å øke antallet studenter som reiser til ikke-engelskspråklige og til prioriterte land, og vi merker oss at forventningene til institusjonene er å arbeide mer strategisk med avtaler for bidra til dette målet – noe vi vil understreke at våre institusjoner har gjort lenge. Det er viktig for UHR at utveksling inngår som et kvalitetsfremmende tiltak i utdanningene og at avtaler inngås med bakgrunn i etablert forsknings- og utdanningssamarbeid. Det er derfor gledelig at meldingen legger vekt på dette. Vi ser frem til å lese meldingen i sin helhet.