Større adgang til universiteter og høyskoler

I regjeringens plan og justering av koronatiltak fra statsråd Asheim i dag, får langt flere studenter og ansatte fysisk tilgang til lærestedene. Det er gledelig.

For ansatte gjelder nå samme regler som i arbeidslivet ellers. Det betyr at hjemmekontor fortsatt er regelen, men alle som har behov for å oppholde seg på campus for å få utført sine arbeidsoppgaver kan det etter en behovsvurdering og forutsatt at reglene for smittevern følges. Beslutningen åpner dermed også for at ansatte med en hjemmesituasjon som gjør det vanskelig å løse sine arbeidsoppgaver kan få anledning til å møte på campus i stedet.     Dag Rune Olsen på en scene foran et blått sceneteppe - Klikk for stort bildeStyreleder i UHR, Dag Rune Olsen Kjærstin Åstveit       

Også for studentene er dette godt nytt. Alle som står i fare for å bli forsinket i studieprogresjonen kan nå få fysisk tilgang til lærestedet. Det gjelder ikke bare studenter som er i avslutningen av sine studier eller de som har behov for tilgang til infrastruktur, øvingsarealer og laboratorier. Selve undervisningen dette semesteret blir trolig i mindre grad berørt da de fleste nærmer seg undervisningsslutt og eksamensforberedelser. Tilgang til lærestedene nå vil uansett være nyttig for de som har utestående praksiselementer eller øvelser, men også for de hvor hybelsituasjonen gjør at studier og eksamensforberedelser er krevende. Institusjonene må selv gjøre en vurdering om hvem dette vil omfatte. Vi vet at enkelte studenter også har følt denne perioden med sosial avstand som ekstra psykososialt krevende. Vedtaket i dag vil også kunne avhjelpe deres situasjon.

Universitets- og høgskolerådet er godt fornøyd med dagens beslutning om ytterligere åpning av lærestedene og den løpende dialogen med Kunnskapsdepartementet om virksomhetenes behov, sier styreleder Dag Rune Olsen.