Stor interesse for UHR-Dekanskolen

Illustrasjon av teksten UHR-Dekanskolen - Klikk for stort bildeNye UHR-Dekanskolen Universitets- og høgskolerådet  UHR viderefører UHR-Dekanskolen i ny, revidert utgave, og er klare for å ta imot kull nummer to i oktober. Søknadsfristen for UHR-Dekanskolen 2020/2021 gikk ut 12. juni, og det kom inn hele 53 søknader til 28 plasser.

UHR er svært glade for at UHR-Dekanskolen har vakt så stor interesse, og at en stor del av påmeldingene har kommet fra ledere i målgruppen for den nye dekanskolen: Dekaner/ledere som er nye i dekanrollen og som skal utøve ledelse gjennom å lede andre, det vil si at de har en egen ledergruppe. 

Søknadskriterier

I tillegg har vi lagt følgende kriterier til grunn for utvelgelsen:

  • Maks fire deltakere per institusjon
  • Maks én deltaker ved flere søkere i samme linje, med ev. dekan som prioritet
  • Bredde i institusjonstyper
  • Størrelse på enhet og egen ledergruppe
  • Kjønnsbalanse

Tilbud om plass

UHRs dekanskole-team og samarbeidspartneren vår, Mobilize, har vurdert søknadene, og tilbud om plass vil bli sendt ut i månedsskiftet juni/juli. Dersom noen takker nei vil vi ha en kort venteliste blant de som er i målgruppen. Basert på søknadene vil deltakerne vil være fra 13 ulike institusjoner og fra hele landet. Første samling vil være 12. til 14. oktober 2020.

UHR-Dekanskolen er UHRs  lederutviklingsprogram. 

Programmet er sektorspesifikt i den forstand at det skal bygge opp under det å utvikle sitt personlige lederskap i lys av det å være leder i UH-sektoren.

Se UHR-Dekanskolen for mer informasjon.