Send inn bidrag til Lærerutdanningskonferansen 2023

Nå kan du sende inn ditt bidrag til Lærerutdanningskonferansen 2023. Konferansen arrangeres 25. april på Thon Hotel Oslo Airport og temaet denne gangen er innovasjon i lærerutdanningene. 

Lærerutdanningskonferansen 2023 arrangeres 25. april. Nå ønsker UHR-LU bidrag til konferansen.

Lærerutdanningskonferansen arrangeres årlig og i 2023 vil vi sette søkelys på hvordan lærerutdanningene kan videreutvikles for å møte fremtidens kompetansebehov, øke rekrutteringen og bedre samhandlingen med arbeidslivet. Hvordan skal fremtidens lærerutdanninger bidra til utvikling i barnehage og skole?

Innholdet i konferansen bygger på innsendte bidrag, sammen med innledninger fra andre relevante bidragsytere. 

For å møte kompetansebehovet i skolen og barnehagen må vi utdanne kandidater som er rustet for omstilling og som kan bidra til videre utvikling av samfunnet. Dette er en utfordring til lærerutdanningene –  hvordan utdanne studenter for fremtidens skole og barnehage?

UHR Lærerutdanning (UHR-LU) vil gjerne høre fra dere som har jobbet med nyskaping og videreutvikling i lærerutdanningene. UHR-LU ber alle sine medlemmer  om å oppfordre aktuelle fagmiljø til å sende inn konferansebidrag til UHR-lærerutdannings sekretariat: uhr-lu-sekretariat@uhr.no

Forslag til bidrag må inneholde:

  • Tema for bidraget
  • Hvilken lærerutdanning bidraget dreier seg om
  • Navn på innleder
  • Beskrivelse av prosjekt / eksempel som skal presenteres

Lengde på presentasjoner på konferansen vil kunne variere fra ca 15 – 30 minutter.

Programkomiteen for konferansen som ledes av Silje Ims Lied fra arbeidsutvalget i UHR-LU vurderer og velger ut aktuelle bidrag.

Interesserte blir invitert til å dokumentere, dele og diskutere erfaringene sine og arbeidet sitt for å fremme innovasjon og utdanningskvalitet på Lærerutdanningskonferansen 2023. Konferansen vil gi rom for presentasjon og diskusjon av de aksepterte konferansebidragene.

Frist for å sende inn bidrag er 20. november.

Dato: 25. april 2023
Sted: Thon Hotel Oslo Airport

Bidrag sendes til: uhr-lu-sekretariat@uhr.no
Frist: 20. november