Se opptak fra frokostmøtet: Bærekraft og humaniora – hva nå?  

UHR-Humaniora arrangerer frokostmøte om bærekraft 4. april på Youngs cafe i Oslo. Arrangementet blir også strømmet direkte. 

Formålet med frokostmøtet vil være å løfte blikket - bli inspirert, informert og samtidig utfordret til å arbeide videre med bærekraft i humaniora.

Les den ferske rapporten om bærekraft i humaniora

Påmelding

Leder av møtet og paneldebatten er leder for UHR-Humaniora, Frode Helland.

Program: 

Innledere under møtet:

- Sara Brinch, instituttleder for Institutt for design, NTNU og leder av arbeidsgruppen som har levert rapport om bærekraft i humaniora
- Finn Arne Jørgensen, professor i miljøhistorie og senterleder for Greenhouse ved Universitetet i Stavanger
- Daniel Masvik, NSOs studentrepresentant i UHR-Humaniora og student ved UiT Norges arktiske universitet
- Mette Halskov Hansen, viserektor for klima, miljø og tverrfaglighet ved UiO

Programmet avsluttes med paneldebatt. 

Bakgrunn

Arbeidsutvalget i UHR-Humaniora besluttet i oktober 2020 at det skulle oppnevnes en arbeidsgruppe som skulle se på bærekraft i humaniora. På frokostmøtet blir arbeidsgruppens ferske rapport presentert og temaet diskutert fra flere ulike perspektiver 

Rapporten vil blant annet vise at det er et stort engasjement og stor aktivitet ved medlemsinstitusjonene, både på forsknings- og utdanningssiden. I tillegg til å bli inspirert til det videre arbeidet, vil møtet også kunne gi praktiske tips til institusjonenes og de humanistiske fagmiljøenes arbeid med bærekraft.

Målgruppen for møtet

UHR-Humanioras medlemsinstitusjoner, ledelsen og vitenskapelig ansatte ved HumSam-fakultetene og lærerutdanningene samt andre som arbeider med bærekraft i forskning og utdanning, i tillegg til representanter for departementer og direktorater.

Sted: Youngs café, Oslo (Youngstorget)
Tidspunkt: 4. april 2022 - 08.30 - 10.00 (frokost fra 08.00)
Frokostmøtet arrangeres fysisk, men blir også strømmet. 

Påmelding