Samarbeidskonferansen FFA UHR 2022

Samarbeidskonferansen 2022 ble arrangert digitalt 2. februar.

Samarbeid - Klikk for stort bildeSamarbeidskonferansen 2022 arrangeres 2. februar.

Under konferansen ble det diskutert hvordan vi må innrette Norge som kunnskapsnasjon, for med størst mulig kraft å bidra til samfunnets formidable omstilling til bærekraft.

Spørsmålene som ble tatt opp var blant annet:   

  • Hvordan samspiller vi best mulig med næringsliv, offentlig sektor, sivilsektor, nasjonalt og internasjonalt?
  • Hvordan utfordrer samfunnsoppdrag eller "missions" det norske forskning- og innovasjonssystemet i praksis, hver for oss og ikke minst i samhandling med hverandre og med storsamfunnet? 

Les mer om programmet.

2. februar 2022
Kl. 09:30-12:30
Digital konferanse

Arrangør: Forskningsinstituttenes fellesarena og Universitets- og høgskolerådet.