Samarbeidsavtale mellom Universitets- og høgskolerådet og Kopinor

Kopinor og Universitets- og høgskolerådet signerte i dag 5. februar en samarbeidsavtale som grunnlag for en ny mønsteravtale om kopiering ved universiteter og høyskoler.

Representant fra Kopinor og UHR sitter klar til å signere kontrakten som ligger på bordet foran dem - Klikk for stort bildeSignering av samarbeidsavtale mellom Universitets- og høgskolerådet og Kopinor om gjennomføring av kartlegging

Formålet med kartleggingen er å måle omfanget av studenters og ansattes faktiske kopiering og bruk av beskyttet utgitt materiale i UH-institusjonenes virksomhet totalt i løpet av et år. Kartleggingen skal omfatte alle former for kopiering av beskyttet materiale til og fra papirutgivelser og til og fra digitale utgivelser (fotokopiering og digital kopiering, herunder skanning, lagring og å ta utskrift) og videre mangfoldiggjøring og tilgjengeliggjøring av kopiene (papirkopier og digitale kopier).