Samarbeid om ny langtidsplan: Mer av det samme eller helt nye grep?

Er det tid for en ny generasjon forsknings- og innovasjonspolitikk? Forskningsmiljøene alene løser ikke samfunnets utfordringer, ei heller næringslivet. Morgendagens utfordringer krever et forpliktende samspill mellom mange. Kan vi bygge «samskapende økosystemer» som utvikler helhetlige løsninger – tidsnok og langsiktig nok? For å komme fram til gode strategiske valg passer det godt at regjeringen nå skal oppdatere langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.

Den nye planen skal på plass i 2023. Fram til høsten 2021 vil norske kunnskapsaktører utarbeide sine innspill til Kunnskapsdepartementet. Dette skjer samtidig som en ny styringsmelding og ny lov for universiteter og høyskoler legges fram, det nye Horisont Europa starter opp og åpen forskning er i ferd med å endre hvordan forskning utføres, vurderes og deles. Samtidig er vi midt i en pandemi som har illustrert nødvendigheten av – og muligheten for – at samfunnet makter gjøre radikale grep for å takle en dramatisk felles utfordring, ikke minst gjennom intenst globalt forskningssamarbeid. Parallelt står vi overfor historiske utfordringer innenfor grønn omstilling, mobilitet, helse og velferd, digitalisering, naturmangfold og mye mer.

Samarbeidskonferansen 2021

På årets Samarbeidskonferanse arrangert av Universitets- og høgskolerådet (UHR) og Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) vil vi diskutere både prosess og innhold på veien mot en ny Langtidsplan. Hvilke samfunnsutfordringer skal løftes fram, hvilke kan løses med økt kunnskap og hvordan skal vi prioritere? Bør vi tenke i form av samskapende økosystemer som utvikler bærekraftige løsninger på samfunnsutfordringene?

Konferansen gjennomføres virtuelt den 18. februar 2021.

Program

Ordstyrer er Vincent Wego Fleischer fra Sintef.

09.30: Velkommen
ved Lars Holden, styreleder i FFA og direktør Norsk Regnesentral     

09.40: Mot en ny Langtidsplan – hva er regjeringens ambisjoner?
Innledning v/forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

Kommentarer og innspill

10.15: Hva ønsker vi skal være de viktigste prioriteringene?
Innledninger og panelsamtale:

  • Gunnar Yttri, rektor, Høgskulen på Vestlandet 
  • Tanja Storsul, direktør Institutt for samfunnsforskning
  • Åse Gornitzka, viserektor, Universitetet i Oslo
  • Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef SINTEF

Kommentarer og innspill

11.00: Pause

11.15: Hvilke utfordringer og muligheter må Langtidsplanen svare på?
Anne Kjersti Fahlvik, fungerende administrerende direktør, Forskningsrådet

Q & A

11.45: Oppsummering
ved Anne Husebekk, styreleder UHR og rektor UiT Norges arktiske universitet

12.00: Slutt

Kontaktpersoner

Ragnar Lie
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 92 42 03 99