Viktig informasjon

På grunn av koronasituasjonen er alle fysiske møter i UHR-regi utsatt eller erstattet av digitale alternativer.
UHR samler de viktigste nyhetene for sektoren på UHRs side om koronasituasjonen Siden oppdateres fortløpende.

Rekordstor interesse for å delta på UHR-Dekanskolen

Illustrasjon av bunke søknader, forside med Dekanskolen-logo, briller og penn - Klikk for stort bilde

Universitets- og høgskolerådet er i ferd med å igangsette lederutviklingsprogrammet, UHR-Dekanskolen. Fristen for å søke deltakelse på det nye programmet gikk ut i forrige uke, og det kom inn hele 55 påmeldinger til 28 plasser.

Vi er svært fornøyde både med søkertallene og at programmet ser ut til å ha truffet målgruppen. Vi ser frem til å ta imot det første kullet i det nye lederutviklingsprogrammet vårt, sier generalsekretær i Universitets- og høgskolerådet, Alf Rasmussen.

Det er søkere fra hele landet og fra store og små institusjoner, offentlige som private. Det er en liten overvekt av kvinner blant de interesserte. En del søkere ligger i utkanten av målgruppen vår - dekaner med en egen ledergruppe - det vil si at de leder gjennom andre.

Det er positivt at vi får et kull med deltakere fra ulike typer institusjoner og bakgrunn, men som samtidig er ledere på om lag samme nivå ved sine institusjoner. Dette vil gjøre erfaringsgrunnlaget for gruppen rikere og forhåpentligvis føre til at deltakerne våre sitter igjen med flere perspektiver, at de går videre som bedre ledere og med et større nettverk, sier Ragnar Lie, ansvarlig for programmet ved UHR.

UHRs dekanskole-team og samarbeidspartneren vår, Mobilize, er nå i gang med å vurdere påmeldingene, og tilbud om plass vil bli sendt ut innen kort tid. Dersom noen takker nei vil vi ha en kort venteliste blant de som er i målgruppen. Første samling er 14. til 16. oktober på Losby gods utenfor Oslo.

UHR-Dekanskolen er UHRs reviderte lederutviklingsprogram. 
Målgruppen er dekaner/ledere som er nye i rollen som dekan. 

Programmet er sektorspesifikt i den forstand at det skal bygge opp under det å utvikle sitt personlige lederskap i lys av det å være leder i UH-sektoren.

Se UHR-Dekanskolen for mer informasjon.