Viktig informasjon

UHR samler de viktigste nyhetene for sektoren på UHRs nettside om koronasituasjonen 
Siden oppdateres fortløpende.

Regjeringen vil samle alle institusjoner som samarbeider med Kina

Alle institusjoner som er aktivt involvert i utdannings- eller forskingssamarbeid med Kina vil bli inviterte til å delta i et "Rundebord for akademisk samarbeid med Kina", skriver Kunnskapsdepartementet på sine nettsider tirsdag

Regjeringen vil heve Kina-kompetansen

Med etableringen av «Rundebord for akademisk samarbeid med Kina» ønsker regjeringen å bidra til økt Kina-kompetanse i norske kunnskapsmiljøer gjennom mer systematisk informasjons- og erfaringsdeling. En viktig diskusjon fremover vil blant annet være hvilke prioriteringer som skal ligge til grunn for videre kunnskapssamarbeid med Kina, og det er derfor behov for mer systematisk koordinering av satsingsområdene fra norsk side. 

Det vil om kort tid gå ut en invitasjon til sektoren. Den nye møteplassen blir på administrativt nivå, og skal ha en koordinerende rolle for å samordne den norske innsatsen i samarbeid med andre departementer. Første møte vil etter planen bli gjennomført i april.

Regjeringens Panorama-strategi for høyere utdannings- og forskingssamarbeid med Kina, og fem andre prioriterte land utenfor EU og Nord-Amerika, er inne i sitt siste år. 

Se også Forskningsrådet og SIUs Veikart for forsknings- og utdanningssamarbeid med Kina 2018-2020.