Viktig informasjon

UHR samler de viktigste nyhetene for sektoren på UHRs nettside om koronasituasjonen 
Siden oppdateres fortløpende.

Regjeringen endrer reglene for praksis i høyere utdanning

Universitetene og høyskolene får nå mer fleksibilitet i hvordan de gjennomfører praksis for studentene. På Kunnskapsdepartementets nettsider presiseres det at reglene endres midlertidig slik at flest mulig ikke blir forsinket i sin utdanning. 

Portrettbilde av Olsen som snakker på en konferanse - Klikk for stort bildeStyreleder i UHR, Dag Rune Olsen Kjærstin Åstveit  UHR er glad for at Kunnskapsdepartementet og statsråden har lyttet til sektoren og følger opp med regelendringer som gir institusjonene fleksibilitet og større handlingsrom til å finne løsninger for studenter som ikke får gjennomført praksis. Institusjonene vil forvalte denne utvidede fullmakten til det beste for alle parter, sier Dag Rune Olsen, styreleder i  UHR.

 

 

Endringene er :

  • Universitetene og høyskolene kan fastsette midlertidige tiltak og unntak som de definerer som "forsvarlig og nødvendig". I denne vurderingen må utdanningsinstitusjonene blant annet legge vekt på at studentene skal oppnå det nødvendige læringsutbyttet og ha den nødvendige yrkeskompetansen ved fullført utdanning.
  • Bruk av fullmakten som gis i forskriften skal ikke fremkomme på studentenes vitnemål.
  • Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet er enige om at vitnemål er dokumentasjon på at studentene har oppnådd læringsutbyttet de trenger for å bli autorisert som helsepersonell. Dette vil bli lagt til grunn når de behandler autorisasjonssøknader.
  • Forskriften vil gjelde midlertidig for utdanning som gjennomføres i perioden frem til 1. september 2020. Departementet vil vurdere behov for å forlenge forskriften i lys av utviklingen i virusutbruddet.
  • Departementet vil også følge utviklingen nøye og vurdere om det er behov for ytterligere justeringer eller presiseringer i regelverket.
     

Se: UHRs informasjon om koronavirus