Påmeldingen til UHR-Dekanskolen 2019/2020 er åpen

Illustrasjon av teksten UHR-Dekanskolen - Klikk for stort bildeLederutviklingsprogrammet UHR-Dekanskolen er revidert, og det er nå mulig å melde seg på kullet som starter høsten 2019. UHR-Dekanskolen er stedet hvor du kan være med på å utvikle ditt personlige lederskap sammen med andre ledere som er i samme strategiske situasjon som deg. UHR-Dekanskolen er også en utviklingsarena, hvor internasjonal utvikling og sektorspesifikke eksempler diskuteres i tilknytning til strategisk ledelse, organisatorisk omstilling og det å lede gjennom andre.

Nye UHR-Dekanskolen

UHR-Dekanskolen er revitalisert og vi har lagt hovedvekt på internasjonale omstillinger i UH-sektoren og strategisk ledelse, som skal hjelpe våre institusjoner til å endre seg i fremtiden. Samtidig skal vi forske og utdanne på høyeste nivå hver dag. Ambisjonen for den nye UHR-Dekanskolen er å skape en arena som gir personlig endret lederopplevelse og et nettverk for livet. 

Ledelse i UH-sektoren

Programmet er sektorspesifikt i den forstand at det skal bygge opp under det å utvikle sitt personlige lederskap i lys av det å være leder i UH-sektoren. Programmet skal bidra til at deltakerne ser og utvikler sine muligheter til å utøve robust, strategisk ledelse i en UH-sektor i rask endring, og i møtet med nasjonale og internasjonale oppgaver og utfordringer. UHR-Dekanskolen gir deltakerne en unik mulighet til å etablere et nasjonalt nettverk av ledere på tvers av institusjonene, noe tidligere deltakere mener har hatt stor betydning for utviklingen av egen lederrolle. 

Hovedelementene i programmet

  • Hva innebærer strategisk ledelse i universitets- og høgskolesektoren, lokalt, nasjonalt og internasjonalt? Hvilke politiske og strukturelle rammer og føringer angir retningen for mitt lederskap de neste årene?
  • Strategisk ledelse av krav om både kontinuitet og endring i egen organisasjon, i lys av kunnskaps- og kompetansebehov i et arbeidsliv i rask endring. 
  •  Hvordan internasjonale utviklingstrekk på samfunnsnivå og i den internasjonale universitetssektoren påvirker forventninger til tydelig og strategisk ledelse lokalt og nasjonalt 
  • Mitt lederskap: Fokus på personlig utvikling mot en profesjonell lederrolle, kjennetegnet av evnen til refleksjon over egen lederpraksis, og kompetanse til å lede an i nødvendige utviklings- og endringsprosesser.

Informasjon og påmelding

Mer informasjon finner du på UHR-Dekanskolens egen nettside