På samme lag?

Samarbeidskonferansen ble arrangert for 8. gang tirsdag 26. februar av  Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) og Universitets- og høgskolerådet (UHR). Tema for årets konferanse var at langtidsplanen utfordrer til samspill både i politikk og forskning. Hvor godt samarbeider vi for sammen å svare på samfunnsoppdraget? Hvilke faktorer utfordrer dette samarbeidet?

Sundli Tveit innleder på konferansen - Klikk for stort bildeMari Sundli Tveit

Mari Sundli Tveit, styreleder i UHR, innledet og pekte tilbake på den første konferansen i 2011 og det initiativet som UHR og FFA tok til en bred allianse av 11 kunnskapsaktører som stod bak Kunnskapserklæringen. Flere av punktene i denne erklæringen ble fulgt opp i den første langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. 

 

 

Oppfølging av langtidsplanen

Dagen var delt i to deler, først med fokus på hvordan departementene følger opp langtidsplanen. Det er et godt grep i langtidsplanen at flere departementer er involvert, men det ble stilt spørsmål om de andre departementene ville følge planens prioriteringer i like stor grad de årlige budsjettene. Sveinung Skule, NIFU, viste til at det er store forskjeller i departementene på hva som brukes av ressurser på forskning. Er behovet for forskning innen for eksempel beredskap og justis svært liten, eller er det andre årsaker til at en så liten andel av departementets budsjetter går til forskning? Statsråd Nybø pekte på at langtidsplanen er god, og etterlyste et tydeligere fokus/press fra opposisjonen på missions. Nina Sandberg, Ap, mener langtidsplanen bygger ned silotenkning, men savner et tydeligere fokus på karrierer for forskere, toppforskning, studieplasser og arbeidslivsrelevans. 

Iselin Nybø snakker foran konferansedeltakerne - Klikk for stort bildeLangtidsplanen som styringsinstrument Samarbeid mellom universiteter og institutter

I den siste delen ble tre ulike former for universitets- og instituttsamarbeid presentert og diskutert:  forskningsinstituttene og OsloMet som er en juridisk enhet, Norce som er et aksjeselskap som eies av Universitetet i Agder, Universitetet  Bergen, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, og til slutt samarbeidet mellom Sintef og NTNU.  Er en modell bedre enn de andre? Både universitets- og instituttsektoren er mangfoldig og dermed er det kanskje behov for et mangfold av samarbeidsmodeller? 

Debattdeltakerne samlet på scenen - Klikk for stort bildeDebatt - institusjonene på samme lag

Fant du det du lette etter?