Overgangsordninger mellom tekniske fagskoleutdanninger og ingeniørutdanninger

UHR-MNT og Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning (NUTF) har nedsatt en arbeidsgruppe som skal bidra til bedre overgangsordninger mellom tekniske fagskoleutdanninger og ingeniørutdanninger på universiteter og høyskoler. Arbeidsgruppen hadde sitt første møte torsdag 15. februar 2018.

I stortingsmelding 9 (2016–2017) Fagfolk for fremtiden — Fagskoleutdanning vil regjeringen prioritere å gi et løft til fagskolesektoren hva gjelder kvalitet, fagmiljø, studentvelferd, finansiering og styring. Flere av tiltakene er rettet mot bedre overganger til annen utdanning.

Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning (NUTF) og Universitets- og høgskolerådets nye fagstrategiske enhet for MNT-feltet (UHR-MNT) ønsker i fellesskap å bidra til bedre overgang mellom tekniske fagskoleutdanninger og universitets- og høyskoleutdanninger innen MNT-fag, spesielt ingeniørutdanning, og UHR søkte Kunnskapsdepartementet om midler til utvikling av  overgangsordninger og tilrettelagte løp mellom tekniske fagskoleutdanninger og ingeniørutdanninger. Søknaden er en oppfølging av utredningen «Innpassing av teknisk fagskoleutdanning i ingeniørutdanning – Forslag til innpassing etter ny rammeplan for ingeniørutdanning» fra 2013.

Arbeidsgruppens medlemmer:

 • Prosjektleder: Inger Johann Lurås,  UHR/HSN
 • UHRs sekretariat: Mette Mo Jakobsen
 • Per Høyum, Sørlandets fagskole
 • Rune Haram, Fagskolen Innlandet
 • Kjersti Hopland Kvåle, Hordaland fagskole
 • Tom Viggo Nilsen, Universitetet i Agder
 • Halgeir Leiknes, NTNU
 • Rannveig Litlabø, Høgskulen på Vestlandet
 • Tobias Lynghaug, NITO (studentrepresentant)
 • Christoffer Blålid, studentrepresentant fagskole
 • Øyvind Hjuring Mikalsen, UiT Norges arktiske universitet
 • Asle Hermansen, Veidekke

Dokumenter: