Viktig informasjon

På grunn av koronasituasjonen er alle fysiske møter i UHR-regi utsatt eller erstattet av digitale alternativer.
UHR samler de viktigste nyhetene for sektoren på UHRs side om koronasituasjonen Siden oppdateres fortløpende.

Oppfølging av UHRMOT-rapporten

Sundli Tveit og Reichert poserer med rapporten - Klikk for stort bildeUHRMOTs leder, Frank Reichert overleverer rapporten fra arbeidsgruppen til UHRs styreleder Mari Sundli Tveit Universitets- og høgskolerådet  

UHRs styre behandlet i dag den endelige rapporten fra UHRs arbeidsgruppe mot mobbing og trakassering (UHRMOT). Rapporten ble presentert og overlevert av arbeidsgruppens leder Frank Reichert, rektor ved Universitetet i Agder, på UHRs representantskapsmøte i Fredrikstad i mai.

UHRs styre fattet følgende vedtak på styremøtet 17. juni 2019:

UHRs styre takker arbeidsgruppen UHRMOT for arbeidet og de verdifulle anbefalingene. UHR vil formidle rapporten til alle medlemsinstitusjonene.

UHR understreker at det er ledelsen ved den enkelte institusjon som har ansvaret for og kan følge opp forebygging mot og oppfølging av mobbing og trakassering i bred forstand på egen institusjon. UHRs styre, strategiske enheter og arbeidsgrupper vil også følge opp problemstillingene og bidra til erfaringsdeling mellom institusjonene. UHR-Administrasjon har et særskilt ansvar i oppfølgingen.

UHR er kjent med at resultatene av den pågående kartleggingen legges fram i august 2019. UHR ser frem til å få oversendt det felles spørsmålssettet og vil oppfordre institusjonene til å benytte det i institusjonenes egne arbeidsmiljøundersøkelser. Anbefaling om en eventuell ny nasjonal kartlegging må gjøres med bakgrunn i erfaringer med felles, nasjonal kartlegging 2019.

UHRs styre vil understreke at det fortsatt er et stort kunnskapsbehov på området.

UHRs arbeidsgruppe mot mobbing og trakassering ble opprettet i etterkant av representantskapsmøtet i november 2017. Hovedtanken bak arbeidet var å samordne UH-institusjonenes innsats for å kartlegge, forebygge og sikre gode systemer for varsling og oppfølging av mobbing og trakassering for ansatte og studenter.

UHRMOTs endelige rapport ble levert i mai 2019, og inneholder en rekke anbefalinger og forslag til oppfølging, både for den enkelte institusjon og på nasjonalt nivå. 

Les hele rapporten fra arbeidsgruppen mot mobbing og trakassering i UH-sektoren (UHRMOT)