Viktig informasjon

UHR samler de viktigste nyhetene for sektoren på UHRs nettside om koronasituasjonen 
Siden oppdateres fortløpende.

Øk finansieringen til Horisont Europa

Universitets- og høgskolerådet (UHR) sendte nylig en oppfordring til høyere utdanning og forskingsminister Iselin Nybø og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen om hvor viktig det er å styrke investeringen i forskning og utdanning. Hovedbudskapet vårt er basert på et initiativ fra European University Association (EUA) der vi oppfordrer EU til å øke budsjettet til Horisont Europa til minst 120 milliarder euro når de nå utarbeider EUs neste flerårige økonomiske rammeverk for 2021-2028.

Europa står overfor store miljørelaterte, sosiale og økonomiske utfordringer som klimaendringer, helse og sikkerhet, økonomisk konkurranseevne og arbeidsledighet. I EUAs kampanje #EUInvestInKnowledge, mener de som har undertegnet at forskning og innovasjon spiller en essensiell rolle for å kunne håndtere disse utfordringene. Den felles innsatsen på europeisk nivå må styrkes for å oppnå den endringen Europa trenger, for å bygge en velstående, trygg, inkluderende og bærekraftig fremtid for de neste generasjonene. UHR har, i likhet med en rekke av våre medlemsinstitusjoner, signert kampanjen.

Finansiering både på nasjonalt og europeisk nivå

I brevet vårt til ministrene understreker vi at universiteter og høyskoler trenger en bærekraftig finansiering både på nasjonalt og europeisk nivå dersom de skal kunne oppfylle samfunnsoppdraget. EUA viser at investeringene i mange europeiske land har gått ned siden 2008, og at man til dags dato ikke har nådd EU-målet om å investere tre prosent av BNP i forskning og innovasjon. En satsing på styrket finansiering av forskning, innovasjon og utdanning er en investering av uvurderlig verdi, og som har ringvirkninger til all annen politikk. Vi oppfordrer derfor statsrådene Nybø og Røe Isaksen til å jobbe mot en ambisiøs avtale. Les hele brevet vårt (brevet er på engelsk).