ØA-konferansen 2022

Den 27. og 28 april ble ØA-konferansen 2022 arrangert i Bodø. Frist for påmelding var 1. mars.

 

ØA-konferansen 2022 arrangeres på Nord universitet 27. og 28. april. Påmelding via lenke til Nord universitets nettsider innen 20. februar. Nord universitet

 

Denne våren arrangerte UHR-Økonomi og administrasjon (UHR-ØA) og Handelshøgskolen Nord universitet en utviklingskonferanse for økonomisk-administrativ utdanning i Bodø. 

Formålet med konferansen var å fremme utvikling av utdanningskvalitet gjennom dialog og deling av vitenskapelige tilnærminger til undervisning og læring. 

Konferansen hadde et særskilt fokus på digitalisering og bærekraft i utdanningene og meritteringsordningen for utdanningsfaglig kompetanse. 

Målgruppe for ØA-konferansen 

  • ​​Vitenskapelig ansatte innen økonomisk-administrativ utdanning.
  • Ansatte innenfor pedagogikk og fagdidaktikk innen økonomisk-administrativ utdanning. 
  • Personer som er aktive innen utdanningsledelse; dekaner, programansvarlige, undervisningsledere, administratorer og studieveiledere. 
  • Utdanningenes interessenter; studenter, ansatte i videre​gående opplæring og relevant samfunns- og arbeidsliv.​​

Sted: Nord universitet, Bodø
Dato: 27. og 28. april 2022
Varighet: Fra lunsj til lunsj. 

Frist for påmelding var 1. mars: