Nytt Nordic Centre of Excellence skal forske på kvalitet i undervisning

NordForsk finansierer et nytt Nordic Centre of Excellence som skal fokusere på lærerkvalitet i nordiske klasserom. Senteret Quality in Nordic Teaching (QUINT) vil bidra til ny innsikt i undervisning og læring i de nordiske landene. Professor Kirsti Klette, institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo, leder teamet av utdanningsforskere som tildeles Nordic Centre of Excellence (NCoE).

NordForsk tildeler Nordic Centre of Excellence (NCoE) som en del av programmet Education for Tomorrow. Målet er å fremme samarbeid mellom fremstående nordiske forskere og forskningsmiljøer, og gi økt innflytelse internasjonalt. Forskningen ved sentrene skal bidra innen prioriterte områder i de nordiske landene. Tildelingen er på 25 millioner, og varigheten er fem år. Oppstart for Quality in Nordic Teaching (QUINT) blir høsten 2018.