Viktig informasjon

På grunn av koronasituasjonen er alle fysiske møter i UHR-regi utsatt eller erstattet av digitale alternativer.
UHR samler de viktigste nyhetene for sektoren på UHRs side om koronasituasjonen Siden oppdateres fortløpende.

Nye UHR-Dekanskolen starter opp høsten 2019

Illustrasjon av teksten UHR-Dekanskolen - Klikk for stort bildeUHR-Dekanskolen.UHR-Dekanskolen skal være et tilbud som bygger opp under det å forstå og mestre utfordringer ved det å være leder i universitets- og høyskolesektoren. Universitets- og høgskolerådets styre har vedtatt et revidert lederutviklingsprogram i regi av UHR.

Den tematiske og praktiske innrettingen og gjennomføringen av programmet skal bidra til at ledergruppene i UH-sektoren, hver for seg og sammen, får styrket sin evne til strategisk ledelse i møte med nasjonale og internasjonale oppgaver og utfordringer. Programmet vil derfor ha en noe annen innretning enn mer grunnleggende og generiske lederutviklingsprogram.

Programmet for UHR-Dekanskolen er under utvikling og vil bestå av fire samlinger over 2-3 dager sentralt på Østlandet, med oppstart av første samling i oktober 2019. Informasjon om programmet med dato og sted for samlingene høsten 2019 og våren 2020, vil være klart medio mai 2019. Det vil bli sendt ut en invitasjon med mulighet for påmelding til UHR-Dekanskolen 2019-2020 i siste halvdel av mai 2019. Denne informasjonen vil i tillegg bli lagt ut på nettsiden om UHR-Dekanskolen og lederutvikling.

Målgruppe

Målgruppen er dekaner/ledere som er nye i dekanrollen. Et viktig kriterium er at deltakerne har en rolle der de leder gjennom andre som leder. Programmet vil også være åpent for ledere av store institutter der dette kriteriet blir innfridd.