Ny mønsteravtale for personverntjenester i forskning

Norsk senter for forskningsdata (NSD) og Universitets- og høgskolerådet (UHR) har tidligere utarbeidet en mønsteravtale for personverntjenester i forskning. Formålet med avtalen er at NSD skal bistå universitetene og høyskolene med å sikre og påvise at behandling av personopplysninger til forskningsformål skjer i samsvar med gjeldende lov- og regelverk. Avtalen er nå revidert.

Avtalen har, etter revisjonen, en tekst som tydeligere synliggjør oppgavene som skal løses, og som er utarbeidet i henhold til ny lov om behandling av personopplysninger og EUs personvernforordning (GDPR). På bakgrunn av mønsteravtalen utarbeider hvert av universitetene og høyskolene sine egne, tilpassede  institusjonsavtaler i samarbeid med NSD.

Fant du det du lette etter?