Norsk-indisk samarbeid om forskning og høyere utdanning

På Kunnskapsdepartementets delegasjonsreise til India ble det tirsdag signert fire MoU-er (Memorandum of Understanding) for å styrke det bilaterale samarbeidet mellom Norge og India. To personer sitter ved et bord og signerer avtalen, ambassadøren og ekspedisjonssjefen bevitner signering fra hver sin side. - Klikk for stort bildeNTNU ved prorektor Berit Kjeldstad signerer MoU. Avtalen ble signert under påsyn av Norges ambassadør til India, Hans Jacob Frydenlund og ekspedisjonssjef Anne Line Wold fra Kunnskapsdepartementet. Kunnskapsdepartementet    

Følgende avtaler ble signert:To personer sitter ved et bord og signerer, bevitnet av ambassadør og ekspedisjonssjef - Klikk for stort bildeDekan Arne O. Smalås signerer MoU-en på vegne av UiT  

Mellom Indian Institute of Technology Delhi og UiT Norges arktiske universitet for samarbeid innen biofotonikk, helse- og diagnostiske verktøy, nanoteknologi, vannforvaltning og fornybar energi.

Mellom Indraprastha Institute of Information Technology og UiT Norges arktiske universitet for å legge til rette for utveksling av studenter og ansatte samt konsolidere felles prosjektinitiativer nasjonalt og i EU. 

Mellom IIT Jammu og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet samt IIT Mandi og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet med særlig fokus på aktiviteter relatert til skred, tunneler, vannforvaltning, vannkraft, prosjektbasert læring, student- og forskermobilitet samt teknologi for regioner med kaldt klima.

Viktig strategisk samarbeid

Delegasjonen fra Norge har hatt svært gode møter med sine indiske motparter for å diskutere økt studentmobilitet mellom Norge og India. Som en del av den norske regjeringens India-strategi 2030, er forskningssamarbeid og høyere utdanning særdeles viktig for vårt bilaterale forhold. Dette besøket er et viktig skritt mot å nå målene om et sterkere og dypere bilateralt forhold til India innen høyere utdanning, og jeg ser frem til å utvikle dette videre i årene som kommer, sa Norges ambassadør til India, Hans Jacob Frydenlund. 

Leder av den norske delegasjonen og ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet, Anne Line Wold, uttalte:

India er en viktig strategisk samarbeidspartner for Norge innen høyere utdanning og forskning. For Norge er det ekstremt viktig å utforske potensielle partnere og koble forskere og institusjoner med sine kolleger i India. Under dette besøket har vi hatt en utmerket dialog med indiske myndigheter og funnet flere områder av felles interesse som vil være til fordel for begge land. Vi håper også å se en økt studentmobilitet mellom India og Norge.

Se også nyhetsoppslag fra Den norske ambassaden i India.