Viktig informasjon

UHR samler de viktigste nyhetene for sektoren på UHRs nettside om koronasituasjonen 
Siden oppdateres fortløpende.

Nasjonale retningslinjer for yrkesfaglige lærerutdanninger godkjent

UHR-Lærerutdanning godkjente forslaget til nasjonale retningslinjer for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag trinn 8-13 (PPU-Y) i sitt møte 22. mars 2018. Forslaget til Nasjonale retningslinjer for treårige yrkesfaglærerutdanning (YFL) ble etter en liten ekstrarunde godkjent av UHR-Lærerutdanning 14. juni 2018. 

Stor takk til begge programgruppene, PPU-Y ledet av førstelektor Else Snoen fra Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur ved Nord Universitet  og YFL ledet av universitetslektor Kurt Einar Stokke fra Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet – storbyuniversitetet. 

Programgruppene har gjort et stort og grundig arbeid, og det skal bli spennende å følge det videre arbeidet med implementering av retningslinjene i programutviklingsarbeidet lokalt og nasjonalt. 

De gjeldende nasjonale retningslinjene finner du her