Møte om overgang fra fagskole til ingeniørutdanning og retningslinjene for ingeniørutdanning

Universitets- og høgskolerådet har i samarbeid med Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning (NUTF) et prosjekt om  Overgang fra 2-årig teknisk fagskoleutdanning til ingeniørutdanning. 14. mars 2019 arrangeres det et møte om prosjektet på Gardermoen. 

På møtet vil status for prosjektet presenteres, det er også mulighet for å komme med innspill til det pågående arbeid. Forslag til hvordan overgangsordninger kan se ut for elektro (elkraft), bygg og maskin blir presentert. I tillegg vil arbeidsgruppene for «Matematikk og statistikk» og «IKT og IKT-sikkerhet» legger fram status for sitt arbeid.

Ny forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning kom 18. mai 2018, noe som  gjør at det også er behov for å revidere retningslinjene.

Tid: 14. mars 2019, kl. 10.00-15.30
Sted: Radisson Park Inn, Gardermoen

Påmeldingsfrist er 26. februar 2019. Bruk denne lenken for påmelding.

Mer informasjon om Fagskoleprosjektet

Mer informasjon om UHR-MNTs arbeid med Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning

Kontaktpersoner

Inger Johanne Lurås
Prosjektleder
E-post
Mobil 970 14 191
Mette Mo Jakobsen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 928 98 002
Fant du det du lette etter?