MNT-konferansen 2023

Fra 16. til 17. mars 2023 arrangeres MNT-konferansen i Stavanger. Påmeldingsfrist var 15.januar.

Inviterer til å sende inn bidrag til MNT-konferansen 2023.

I mars arrangeres MNT-konferansen under temaet «utdanning for fremtidens arbeidsliv». Konferansen er en av de største utdanningskonferansene i Norge innen MNT-feltet (matematikk, naturvitenskap og teknologi) og retter seg mot undervisere på universiteter og høyskoler.

I 2023 vil det settes søkelys på hvordan utdanningenes arbeidslivsrelevans kan styrkes, rekrutteringen økes og samhandlingen med arbeidslivet videreutvikles. 

Interesserte inviteres til å dokumentere, dele og diskutere sine erfaringer og sitt arbeid for å fremme utdanningskvalitet på konferansen.

Overordnet tema for konferansen er "Utdanning for fremtidens arbeidsliv", og det er planlagt å organisere parallellsesjonene i følgende undertemaer: 

  • Praksis i utdanningen og samarbeid med arbeidsliv og industri
  • Hvordan bygge studieprogram for fremtiden? - Hvordan vil rammeplan for ingeniørutdanningen se ut i fremtiden? - Tverrfaglighet versus spesialisering, har vi bruk for spesialisten?
  • Studentrekruttering og attraktive studiesteder: hva motiverer studentene?
  • Studentaktive lærings- og undervisningsformer
  • Digital kompetanse og bruk av digital teknologi

For mer informasjon se konferansens nettside.

Tid: 16. og 17. mars
Sted: Universitetet i Stavanger
Arrangør: Universitetet i Stavanger, Universitets- og høgskolerådet (UHR) og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering.

Konferansens nettsider