MNT-konferansen 2021: Utdanningskvalitet i et bærekraftsperspektiv

Hvordan kan bærekraftsperspektiver bidra til økt kvalitet i MNT-utdanningene? MNT-kompetanse er viktig for å løse bærekraftsutfordringene og kandidatene som uteksamineres må være bevisste og kunne bidra til dette. Da trenger vi undervisningsformer som legger til rette for læring med bærekraftsperspektiv. MNT-konferansen 15. og 16. mars 2021 handler om utdanningskvalitet. Tittelen er en utfordring til fagmiljøene – hvordan kan bærekraftsperspektivet bidra til økt kvalitet i utdanningene?

Kvaliteten på utdanningene kan utvikles med utgangspunkt i en eller flere av knaggene bærekraftsmålene representerer. Flere institusjoner og mange bedrifter har allerede tatt i bruk bærekraftsmålene som strategisk ramme. Arbeidslivsrelevans henger tett sammen med dette. Innovasjon, digitalisering og bærekraft ses ofte i sammenheng, og tverrfaglighet er nødvendig. Aktive læringsformer fremmer dette. Rekruttering, gjennomstrømning og kjønnsbalanse kan påvirkes av at MNT-feltet arbeider med bærekraftsmålene på en god måte.

Frist for innsending av konferansebidrag er 15. oktober 2020

Vi ønsker konferansebidrag. Konferansens parallellsesjoner skal ta utgangspunkt i disse og forfatterne vil få mulighet til å presentere et sammendrag og diskutere med deltagerne.

Konferansebidrag publiseres i en egen artikkelsamling innenfor tidsskriftet "Nordic Journal of STEM Education". Dette er en forholdsvis ny publiseringskanal, som også løpende tar i imot tidsskriftartikler som blir fagfellevurdert.

Les mer om konferansebidragene, og hvordan du kan sende inn ditt bidrag.

Tidsfrister for konferansebidrag:

 • Melding av interesse. Inntil én sides sammendrag: 15.10.2020
 • Tilbakemelding om akseptert bidrag: 13.11.2020
 • Ferdig 3–5 siders konferansebidrag: 15.1.2020
 • Tilbakemelding til forfattere: 15.2.2021
 • Presentasjon på MNT-konferansen: 15.3–16.3.2021

MNT-konferansen 2021 finner sted den 15. og 16.mars i Kristiansand. Vi planlegger for fysisk deltagelse for de som kan reise trygt, og digital deltagelse for de som ønsker det.

Konferansen arrangeres av Universitets- og høgskolerådet, Universitetet i Agder og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering

MNT-KONFERANSEN 2021: UTDANNINGSKVALITET I ET BÆREKRAFTSPERSPEKTIV

Tid: 15.3–16.3.2021
Sted:
Kristiansand/digital deltakelse
Målgruppe: Konferansen retter seg i hovedsak mot undervisere i MNT-fag på universitet eller høyskole

  Kontaktpersoner

  Mette Mo Jakobsen
  Seniorrådgiver
  E-post
  Mobil 928 98 002