Meld deg på MNT-konferansen 2021: Utdanningskvalitet i et bærekraftsperspektiv

Årets MNT-konferanse handler om utdanningskvalitet i et bærekraftsperspektiv. Hvordan kan bærekraftsmålene øke kvaliteten på MNT-utdanningene? 

Kvaliteten på utdanningene kan utvikles med utgangspunkt i en eller flere av knaggene bærekraftsmålene representerer. Flere institusjoner og mange bedrifter har allerede tatt i bruk bærekraftsmålene som strategisk ramme. Arbeidslivsrelevans henger tett sammen med dette. Innovasjon, digitalisering og bærekraft ses ofte i sammenheng, og tverrfaglighet er nødvendig. Aktive læringsformer fremmer dette. Rekruttering, gjennomstrømning og kjønnsbalanse kan påvirkes av at MNT-feltet arbeider med bærekraftsmålene på en god måte.

MNT-konferansen arrangeres 15. og 16.mars 2021, og det er Universitetet i Agder som er vertskap denne gang. 
 
Programmet settes opp på grunnlag av godkjente konferansebidrag og publiseres på konferansens nettside så snart det er ferdig. Vi vil etter planen sette opp dette i midten av februar. 

Påmeldingsfrist er fredag 5.mars kl. 12.00.

Konferansen arrangeres av Universitets- og høgskolerådet, Universitetet i Agder og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering

PRAKTISK INFORMASJON

TID: 15. og 16. mars 2021

STED: digital konferanse

MÅLGRUPPE: undervisere i MNT-fag på universitet eller høyskole.

INGEN KONFERANSEAVGIFT

Mer informasjon på konferansens nettside

Påmeldingsfrist er fredag 5.mars kl. 12.00

Meld deg på