Ledig stilling som seniorrådgiver/rådgiver lærerutdanning

Vi søker deg som er interessert i høyere utdanning og forskning og som ønsker å jobbe strategisk med utvikling av lærerutdanningene. Stillingen byr på unike muligheter for påvirkning og samhandling, og du vil operere i skjæringspunktet mellom akademia, politikk og administrasjon. 

Sekretariatets arbeid skjer i tett dialog med UHRs styre og strategiske enheter, ledelsen ved universiteter og høyskoler og myndighetsorganer. Arbeidet omfatter oppgaver som saksutredning, formidling, planlegging av møter og seminarer og kontakt med UHRs medlemsorganisasjoner og andre sentrale samarbeidspartnere. Den som ansettes må være åpen for endringer i arbeidsoppgaver over tid. Det må påregnes noe reisevirksomhet. 

UHRs sekretariat har en stor bredde i oppgaver og det er viktig at sekretariatet samlet har bred kompetanse og at medarbeiderne utfyller hverandre med ulike erfaringer. Det er også en målsetning at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanse. 

Arbeidserfaring fra en høyere utdanningsinstitusjon er ønskelig. I tillegg er det en fordel dersom du har kjennskap til lærerutdanning. Erfaring fra instituttsektoren, myndigheter, politisk virksomhet og andre organisasjoner er også relevant erfaringsbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Krav til søkere 

 • Høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå og/eller tilsvarende realkompetanse 
 • God generell kjennskap til høyere utdanning og forskning nasjonalt og internasjonalt 
 • Erfaring med utredning og saksbehandling 
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team  
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig 
 • Gode digitale ferdigheter 
 • Fleksibel, initiativrik og med gode samarbeidsevner 

Ønskede tilleggskvalifikasjoner 

 • Arbeidserfaring fra høyere utdanningsinstitusjoner 
 • God kjennskap til lærerutdanning 
 • Internasjonal erfaring og kjennskap til europeisk utdannings- og forskningspolitikk  

UHR kan tilby 

 • Varierte, interessante og faglige utfordringer 
 • Et godt arbeidsmiljø med svært kompetente kolleger 
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse 
 • Mulighet til trening i arbeidstiden 
 • Sentral beliggenhet i Oslo sentrum 

Lønn etter kvalifikasjoner. Trekk til pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse på to prosent. 

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. 

Spørsmål om stillingen kan rettes til assisterende generalsekretær Hege Bolstad Pettersen, telefon 458 66 662, eller kontorsjef Nina Widding, telefon 922 31 519.  

Søknadsfristen gikk ut 8. januar 2021 

Universitets- og høgskolerådet er en interesseorganisasjon og det viktigste samarbeidsorganet for norske universiteter og høyskoler. UHR skal bidra til å styrke det nasjonale og internasjonale kunnskapssamfunnet. UHR er en organisasjon for politikkutvikling, dialog og samarbeid mellom medlemsinstitusjonene og mellom institusjonene og andre sentrale aktører. UHR skal være en sentral premissleverandør til Storting og regjering og en viktig utdannings- og forskningspolitisk aktør. UHRs sekretariat har 20 medarbeidere, og vi har lokaler sentralt i Oslo. 

Kontaktpersoner

Hege Bolstad Pettersen
Assisterende generalsekretær
E-post
Mobil 458 66 662
Nina Widding
Kontorsjef
E-post
Mobil 922 31 519