Ledig stilling som generalsekretær i UHR

UHRs logo plassert på en blå bakgrunn med geometriske figurer - Klikk for stort bilde  Vi søker en motivert og engasjert generalsekretær som forstår UH-sektorens samfunnsoppdrag, vil løfte de strategiske problemstillingene og samtidig finner motivasjon i å lede og videreutvikle et profesjonelt sekretariat. Stillingen byr på unike muligheter for påvirkning og samhandling, og du vil operere i skjæringspunktet mellom akademia, politikk, administrasjon og ledelse, nasjonalt og internasjonalt.  

Sekretariatets arbeid skjer i tett dialog med UHRs styre og strategiske enheter, medlemmer ved universitets- og høyskoleledelsene og myndighetsorganer. Det vil kreve at du er en god relasjonsbygger og inspirator som verdsetter forankrings- og medvirkningsprosesser samtidig som du får fremdrift og er opptatt av resultater. Evne til å avveie interesser og finne løsninger og samhandlingsformer både innad i UHR, mellom medlemmer og i forhold til myndigheter er viktig.

Vi søker en fremtidsorientert og engasjert leder som ser mulighetsrommet og vil bidra til at UHR videreutvikler sin rolle som en betydelig interessepolitisk aktør for norske universiteter og høyskoler. Rett kandidat har faglig og personlig tyngde som gjør at du blir lyttet til. Du har erfaring fra sektoren på strategisk nivå, rolleforståelse og innsikt i sentrale utviklingstrekk, nasjonalt og internasjonalt.

UHR har inngått en avtale med Amrop Delphi som ivaretar prosessen med å ansette ny generalsekretær. Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med Liv S. Bøe eller Bente A. Paulsrud, Amrop Delphi, tlf. 23 33 27 70. 

For ytterligere informasjon kan også styreleder Anne Husebekk, tlf. 77 64 49 88/ 481 41 286 kontaktes.

Mer informasjon finner du på webcruiter.no. Søknadsfristen er 18. januar 2021