Lederutviklingsprogram for faglige ledere

Universitetet i Oslo (UiO) tilbyr i 2021 to lederutviklingsprogrammer spesielt tilrettelagt for faglige ledere: Utdanningslederprogrammet og Research Leadership Programme – Starting Level. Begge programmene er åpne for søkere fra eksterne institusjoner.

  • Utdanningslederprogrammet (ULP7) rettet mot ledere med ansvar for ett eller flere studieprogram eller emnegrupper med stort koordineringsbehov
  • Research Leadership Programme -  Starting Level (RLP Start 2020) rettet mot forskere som er i startfasen av forskningsledelse

programmenes nettside finnes invitasjonsbrev til institusjonene, informasjon om det enkelte program med nærmere omtale av målgruppene, krav til deltakerne, søknads- og opptaksprosess, samt søknadsskjema.

Interesserte institusjoner fremmer sine søkere til et program samlet og prioritert. Det er felles søknadsfrist for de to programmene den 1.  februar 2021. Påmelding av søkere i prioritert rekkefølge, vedlagt de utfylte søknadsskjemaene for disse, oversendes pr epost til lederprogram-af@admin.uio.no