Lederutviklingsprogram for faglige ledere

Universitetet i Oslo (UiO) tilbyr i 2020  to lederutviklingsprogrammer som er spesielt tilrettelagt for faglige ledere, alle programmene er åpne for søkere fra eksterne institusjoner.

  • Research Leadership Programme - Consolidating Level (FLP14) rettet mot erfarne forskningsledere med lederansvar for gruppe, senter, større prosjekt etc.
  • Research Leadership Programme -  Starting Level (RLP Start 2020) rettet mot forskere som er i startfasen av forskningsledelse

programmenes nettsider finner du blant annet invitasjonsbrev til institusjonene og informasjon om det enkelte program med nærmere omtale av målgruppene, hovedfokus i programmene, krav til deltakerne, søknads- og opptaksprosess, samt søknadsskjema.

Interesserte institusjoner fremmer sine søkere til et program samlet og prioritert. Det er felles søknadsfrist for de to programmene den 1.  februar 2020. Påmelding av søkere i prioritert rekkefølge, vedlagt de utfylte søknadsskjemaene for disse, oversendes pr epost til lederprogram-af@admin.uio.no

Fra og med 2020 vil Utdanningslederprogrammet og RLP-Consolidating level alternere annet hvert år. Utdanningslederprogrammet vil derfor ikke bli gjennomført før i 2021. RLP-Starting level blir avholdt hvert år.